Tezaurusz

Angolul thesaurus. Szavak és az azokkal valamilyen szemantikai kapcsolatban (pl. szinoníma, antoníma) lévő további szavak listája. Egy keresési megoldás intelligensebbé tehető egy a szakterületnek megfelelő tezaurusz alkalmazásával. Ennek létrehozásához szükséges szoftvert fejlesztettünk TAS – Thesaurus Manager néven,  amely a TAS termékünk részeként érhető el.